Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Växt, två sittande personer

Mentorprogram för chefer

Utöver vanliga utbildningar har du möjlighet att under ett år delta i ett mentorprogram.

Mentorprogrammet riktar sig både till dig som är ny som chef (adept) och du som är erfaren och har personalansvar (mentor). Både chefer i akademin och inom förvaltningen är välkomna.

Detta är ett samarbete mellan lärosäten i Stockholmsregionen. Adept och mentor ska inte komma från samma lärosäte.

Syfte

Syftet med mentorprogrammet är att:

  • Stödja nya chefer i deras roll och uppdrag
  • Skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan nya och erfarna chefer
  • Öka möjligheten till samarbete inom regionen

Förhoppningen är att programmet ska ge nya infallsvinklar och underlätta för dig i ditt chefsuppdrag.

Genom ett mentorskap överför man kunskap från en mer erfaren till en mindre erfaren. Vanligtvis får även mentorn personlig lärdom av förhållandet.

Relationen mellan mentorn och adepten är alltid frivillig och utgår från adeptens situation och behov. Tillsammans arbetar man för att nå gemensamt överenskomna mål.

Så här går mentorprogrammet till:

Inför programmet

Efter att ansökningstiden gått ut, träffas programgruppen för att matcha adepter och mentorer. Matchning görs utifrån adepternas behov och mentorernas möjligheter att kunna stötta adepterna på bästa sätt. Om adepten eller mentorn inte är nöjd med matchningen görs om möjligt en ny matchning.
Antagna deltagare får en inbjudan till gemensam uppstartsträff.

OBS! Det inte är garanterat att du blir mentor eller adept i det aktuella programmet. Det handlar dels om hur många anmälningar som kommit in samt om matchning med kommande partners.

Uppstart

Programmet inleds med en gemensam uppstartsträff där ramarna för hur en mentor och en adept kan arbeta ihop beskrivs.
- Adeptens uppgift är utforma mål med mentorskapet.
- Mentorns uppgift är att vara ett bollplank och att ge perspektiv så att adepten får möjlighet att nå sina mål.
Paren uppmanas att komma överens om samarbetsformer.

Samarbetet

Paren träffas mellan 8 och 10 gånger under året. Efter ungefär ett halvår in i programmet arrangeras ett kortare avstämningsmöte.

Hela programmet avslutas efter cirka ett år med en ny gemensam träff med alla mentorer och adepter.

Ansökan

Inför varje start av programmet undersöker HR-avdelningen intresset bland chefer på högskolan, av att ingå i programmet. Det gäller både som mentor och adept.

Du är också själv välkommen att höra av dig till HR-avdelningen.

Du anmäler dig till mentorprogrammet genom länkarna nedan.
Anmälningslänkar kommer under hösten 2024.

Anmälan för adepter

Anmälan för mentorer

OBS! I och med ansökan godkänner du att programgruppen hanterar de uppgifter du angett i syfte att matcha paren.

Följande lärosäten är med i Mentorprogrammet:

  • Karolinska Institutet
  • Kungliga Tekniska Högskolan
  • Försvarshögskolan
  • Stockholms Universitet
  • Södertörns Högskola
  • Gymnastik & Idrottshögskolan
  • Konstfack

Kontakt

Kontaktperson för mentorprogrammet är Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen
Frågor kan även skickas till kompetensutveckling@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-07-04 av Carina Jansson