Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utbildningsprogram för chefer och chefsdagar

Enligt rektors beslut 2021-06-22 ska du som chef delta i Chefsprogrammet, ett utbildningsprogram för chefer.

Utöver Chefsprogrammet arrangerar rektor två chefsdagar per år.

Chefsdagar

Chefsdagarna tar upp aktuella frågor och är ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte. Nästa chefsdag är torsdagen den 2 december.

Tid

Torsdagen den 2 december kl 9.00 - 16.30
Sista anmälningsdag: 1 september

Syfte

Ger nya kunskaper och samverkan mellan högskolans chefer.

Innehåll

Kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier

Kursledare

HR-avdelningen

Chefsprogram

Vi vill att våra chefer ska ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap. Därför ska alla chefer delta i vårt utbildningsprogram för chefer sträcker sig över två år.

Utbildningsprogrammet består av åtta återkommande delar. Som ny chef ansluter du dig till programmet när du börjar din anställning/ditt uppdrag. Varje termin anordnas minst tre delar, så det tar cirka två år att gå hela utbildningsprogrammet.

Följande utbildningar ingår i programmet:

Tid

Informationen ges vid två tillfällen under hösten:
Tisdagen den 12 okt kl 13.00 - 15.00 alternativt
Torsdagen den 21 okt kl 9.30 - 11.30
Sista anmälningsdag: 1 oktober
Återkommande varje termin.

Syfte

Att informera om hur högskolans chefsutbildningsprogram är upplagt och organiserad samt dess innehåll.

Ur innehållet:

Genomgång av chefsutbildningar.

Kursledare

Anna Jutterdal, HR-chef
Tomas Rothstein, biträdande HR-chef

Tid

Onsdagen den 10 november kl 9.00 - 12.00
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Syfte

Att få en förståelse för olika förväntningar och komplexiteten i en akademisk organisation.

Ur innehållet:

 • Olika typer av styrning på ett lärosäte.
 • Vad är det som är speciellt med att vara chef i en akademisk organisation?
 • Vad innebär detta för chefskapet och för organisationen?
 • Är det något särskilt att vara chef över lärare/forskare och är det något särskilt att vara administrativ chef i en organisation som består av lärare och forskare?
 • Vad innebär det för den enskilde att vara akademisk chef (prefekt med mera), tidsbegränsat ledarskap, ibland på deltid, förväntningar från kollegiet, hur hinna med undervisning, forskning (att meritera sig), att gå från att vara en i gruppen till att vara gruppens chef, att kliva av chefskapet och återgå till att ”bara” vara kollega?
 • Lärares och forskares syn på ledarskap
 • Högskolan är en myndighet (krav från statsmakten) – vad innebär det i detta sammanhang?

Kursledare

Kerstin Norén, Professor emerita, Göteborgs universitet
Margareta Wallin Peterson, Professor emerita, Göteborgs universitet

Tid

Onsdagen den 10 november kl 13.00 - 16.00
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Syfte

Att förmedla en bild av vad det innebär att vara chef på Södertörns högskola.

Ur innehållet:

 • Olika aspekter på ledarskap i akademin
 • Utgångspunkter för att hantera utmaningar
 • Olika typer av ledarroller
 • Informell/formell ledare?

Kursledare

Gustav Amberg, rektor
Anna Jutterdal, HR-chef

Tid

Del 1 är digital, med start oktober 2021
Uppföljningsdag 3 februari 2022

Syfte

Att deltagarna ska erhålla grundläggande kunskaper om regelverket inom arbetsmiljöområdet samt hur Södertörns högskola arbetar med arbetsmiljö.

Ur innehållet:

Utbildningen består dels av en digital del med följande innehåll:

 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Roller inom arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Studenters arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Uppgiftsfördelning.

Samt av en uppföljningsdag som innehåller:

 • Repetition av grundläggande arbetsmiljöutbildning
 • Södertörns högskolas arbetsmiljöarbete.

Kursledare

HR-avdelningen

Tid

Tisdagen den 8 mars kl 9.00 - 13.00 samt torsdagen den 17 mars kl 9.00 - 13.00.
Sista anmälningsdag:

Syfte

Att utveckla och bli ännu bättre på att förbereda, hålla och följa upp strukturerade samtal.

Ur innehållet:

 • Vad är ett ”bra samtal”?
 • Olika typer av samtal en ledare ställs inför.
 • Skapa struktur inför och i ett samtal.
 • Specifika färdigheter: Ge information, aktivt lyssnande, ge och ta feedback.

Teoripass blandas med övningar, diskussion, erfarenhetsutbyte och egen reflektion.

Seminariet bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursledare

Ellinor Bånkestad, Avonova

Max 12 deltagare.

Tid

Datum ej bestämt

Syfte

Att bli medveten om vilket ansvar du som chef har när det gäller kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Att veta hur du ska agera om en medarbetare känner sig utsatt och ha verktyg för att arbeta förebyggande, samt känna till vart du vänder dig för att få stöd.

Ur innehållet:

 • Vad innebär de olika begreppen?
 • Vilka krav ställs utifrån regelverket?
 • Det säger arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.
 • Högskolans processer.
 • Hur arbetar vi förebyggande.

Kursledare

HR-avdelningen

Tid

Fyra halvdagar, hösten 2022:
Tisdagarna 4, 11, 18 samt 25 oktober kl 9.00 - 12.00

Syfte

Att öka förmågan att tolka ekonomisk information och göra det möjligt att aktivt delta i budgetdiskussioner i olika sammanhang.

Ur innehållet:

Fyra halvdagar på temat ekonomisk tolkning inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp. Teori varvas med praktiska övningar. Förberedelser inför till varje undervisningstillfälle. Exempel hämtas från universitetsmiljö, dock ej specifikt från något lärosäte. Detta kan kompletteras i efterhand av respektive deltagande lärosäte.

Tillfälle 1: Finansiering och ekonomiska begrepp

 • Högskolans finansiering; fördjupning kring de olika intäktsslagen
 • Grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan.

Tillfälle 2: Ekonomiska begrepp och rapporter

 • Forts. grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan
 • Ekonomiska rapporter; resultat- och balansräkning
 • Grundläggande analys av rapporter.

Tillfälle 3: SUHF-modellen och gemensamma kostnader

 • SUHF-modellen
 • OH-procentsatser, beräkning och tolkning
 • Samfinansiering.

Tillfälle 4: Kalkyler och budget

 • Budget, uppföljning och prognoser
 • Prissättning och kostnadskalkylering för externfinansierad verksamhet.

Kursledare

Ekonomipedagog Maria Andersson, Lyceum

Tid

Tisdagen den 23 november kl 9.00 - 16.00

Syfte

Att få en god överblick och ökad kunskap om de delar av statlig arbetsrätt som är nödvändig för dig som chef

Ur innehållet:

 • MBL
 • Att anställa
 • Arbetsskyldigheten
 • Tjänsteansvaret
 • Anställnings upphörande
 • Bisysslor

Kursledare

HR-avdelningen

Mer utbildning för chefer

Du har också möjlighet att gå andra utbildningar, delta i grupphandledning med mera.

Övriga utbildningar

Högskolan erbjuder även andra utbildningar, som vänder sig till all personal. Exempel på utbildningar är Word, Excel, Powerpoint, Första hjälpen och D-HLR

Anmälan

Anmälan sker till kompetensutveckling@sh.se om inget annat anges.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Tomas Rothstein, HR-avdelningen.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-21 av Carina Jansson

Dela

E-post