Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Chefsstöd

Här finns rutiner, riktlinjer och annan information som hjälper dig som chef, samt dig som arbetar nära din chef.

 • Ny som chef

  Välkommen som ny chef! Vid Södertörns högskola har du som chef en nyckelroll för att högskolan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

 • Utbildningsprogram för chefer och chefsdagar

  Enligt rektors beslut 2021-06-22 ska du som chef delta i Chefsprogrammet, ett utbildningsprogram för chefer.

 • Kompetensutveckling och stöd

  Högskolan vill stötta och hjälpa dig som chef att ha den kompetens som behövs för ett bra ledarskap.

 • Arbetsmiljö och lika villkor

  Som chef ska du systematiskt planera, leda och följa upp din verksamhet på ett sätt som säkerställer kraven på en god arbetsmiljö.

 • Rekrytering

  När vi rekryterar nya medarbetare betyder det att vi skapar organisationens framtid. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är alltså viktiga strategiska beslut.

 • Att ta emot en ny chef, medarbetare eller praktikant

  Alla som anställs på Södertörns högskola ska introduceras på ett genomtänkt och ändamålsenligt sätt. Det är den närmsta chefen som ansvarar för att den nyanställdes introduktion. 

 • Arbetstid och bisysslor

  Arbetstider för anställda vi Södertörns högskola regleras genom Villkorsavtal/Villkorsavtal-T/VASA samt lokala kollektivavtal.

 • Medarbetarsamtal och lön

  Chef och medarbetare ska ha regelbundna träffar för att diskutera förhållandena på arbetsplatsen. Det ska vara ett forum för dialog, för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet.

 • Semester och andra ledigheter

  Som chef ska du planera de anställdas semesteransökningar utifrån verksamhetens behov. Semesterplaneringen bör vara klar senast 31 mars.

 • Sjukdom, rehabilitering och företagshälsovård

  Om en medarbetare blir sjuk, ska du som chef följa upp det, och du har ansvaret om rehabilitering behövs. Högskolans företagshälsovård, Avonova, finns som stöd.

 • MBL-förhandlingar

  Enligt Lagen om medbestämmande, MBL, har arbetsgivaren skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarorganisationerna (ATO) vid större förändringar i verksamheten.

 • Pensionsavgång

  Pensionsåldern är 65 år men anställda kan välja att gå i pension redan när de fyllt 61 år. En medarbetare har även rätt att arbeta kvar till utgången av den månad då hen fyller 68 år enligt LAS 32 §.

 • Avsluta en anställning

  Anställningen kan upphöra genom olika orsaker och kan initieras av både medarbetaren och arbetsgivaren. Uppsägningstiden varierar beroende på anställningstid och ålder.