Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Hög med papper

Projektet SH och administrativa uppgifter

Den första delen av projektet handlade om att kartlägga betungande administrativa arbetsuppgifter och processer för medarbetarna på Södertörns högskola. Nu har ett åtgärdsarbete inletts för att förbättra de områden som upplevs som problematiska.

Sidan är under utveckling.

Södertörns högskolas vision är att högskolan ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. För att nå denna vision är en väl fungerande administration avgörande.

Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning, Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Hans E Andersson, förvaltningschef och docent, att fick uppdraget av rektor Gustav Amberg att kartlägga vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande.

Undersökningen var problemorienterad och syftade inte till en generell värdering av högskolans administrativa arbete och processer. Projektets syfte är att underlätta och förenkla för alla medarbetare på högskolan. Framförallt syftar projektet till att åstadkomma en bättre arbetsplats för samtliga medarbetare, inte bara grupper av anställda. Nu är nästa steg åtgärdsarbetet.

Den första delrapporten från projektet visar att lärare, forskare och doktorander upplever många administrativa processer och arbetsuppgifter som omständliga. Rapporten är en resultatredovisning av enkäten som gick ut till samtliga medarbetare i juni 2022.

Den andra rapporten visar att det önskas mer personlig kontakt och stärkta kollegiala relationer. Den rapporten är resultatredovisning av den kvalitativa studie som genomförts under hösten 2023.

Här kommer åtgärdsarbetet presenteras.

Här kommer delprojekt som startat till följd av "SH och administrativa uppgifter" presenteras.

Frågor kan ställas till förvaltningschef Hans E Andersson. hans.andersson@sh.se

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-04-20 av Karolina Olofsson