Projektet SH och administrativa uppgifter

Under 2022 kartlades vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande. Under 2023 konkretiseras kartläggningen bland annat i ett lösningsorienterat arbete med fokusgrupper som kan ge ytterligare projekt.