Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt för långsiktigare bemanning

Ett projekt för en långsiktigare bemanning har precis startat. Styrgrupp och projektgrupp har enats om en övergripande målbild. Projektgruppen har haft en inledande workshop och gruppens förväntningar redovisas nedan.

Effektmål, projektmål och tidplan kommer uppdateras löpande.

Det övergripande målet för projektet: Bemanningsarbetet behöver bli mer långsiktigt och inriktas mot att beskriva en treårsperiod.

För att kunna öka långsiktigheten i kompetensförsörjningen och rekrytera mer strategiskt behöver högskolan ta ett tydligare grepp om bemanningsplaneringen.Lärarutbildningen måste ingå i denna planering.

 • Se över processen av bemanning i grundutbildning från beslut om utbildningsutbud till utbildningsuppdrag till respektive lärare,
 • Kontroll över kostnader och intäkter, så att kostnader och intäkter möts,
 • Lärarna är delaktiga i en planering av jobbet med ett treårigt perspektiv.
 • Se över och öka arbetsmiljön för avdelningsföreståndarna i samband med bemanningsarbetet.

Styrgrupp

 • Gustav Amberg, rektor
 • Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
 • Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, Institutionen för samhällsvetenskaper

Projektgrupp

 • Paul Fuehrer, proprefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper, representerar ISV
 • Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande, representerar avdelningsföreståndarna på IKL
 • Peter Josephson, avdelningsföreståndare, Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Maria Bergman, avdelningsföreståndare, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Fredrik Winberg, tf avdelningsföreståndare vid Institutionen för polisiärt arbete och systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen
 • Johanna Wallenborg, verksamhetscontroller, Ekonomiavdelningen
 • David Gunnarsson, studierektor, Lärarutbildningen
 • Eva Jonsson, studierektor, Lärarutbildningen
 • Elin Olson Wincent, handläggare, Institutionen för kultur och lärande
 • Alexandra Blomstedt, HR-generalist och biträdande administrativ chef på IKL, representerar både HR-generalisterna och adminchefsgruppen

Projektledare

Marie Sterner, Kommunikationsavdelningen

Projektgruppens förväntningar på projektet:

 • Att skapa en mer intelligent bemanningsplanering som stöttar dagens verksamhet.
 • Att bemanningen kan leda till enhetliga arbetssätt.
 • Att lärarutbildningen integreras på ett naturligt sätt i bemanningen.
 • Att samordning mellan enheter ökar och blir en förutsättning för den långsiktiga planeringen.
 • Att anpassa ekonomistyrningen så den kan integreras i ett långsiktigt perspektiv.
 • Att bemanningen ger oss bättre koll på ekonomi och underlättar/förenklar konteringen.
 • Att bemanningen blir det ett stöd för chefer för att säkerställa god ekonomi, transparens och gott personalansvar.
 • Att projektet lägger grunden för fortsatt erfarenhetsutbyte mellan personer som jobbar med bemanning.
 • Att det mänskliga lidande som bemanningen idag orsakar för många minskar.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-10-07 av Marie Sterner

Dela

E-post