Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Aktuell information från projektet

Här hittar du senaste informationen från projektet. Sidan uppdateras löpande.

For information in English, please visit Updated information about the new SH-StudyWeb.

Nu kan du logga in i Studiewebben Canvas och bekanta dig med den nya lärplattformen. På startsidan kommer du hitta självstudiematerialet, inspirationskurser och din sandlåda där du kan öva. Kika på filmen för att bekanta dig med Canvas, självstudiematerialet och inspirationskurserna.

Använd ditt SH-konto (SHxxxx10@suni.se och lösenord) för att logga in.

Arbetsmaterial som du använder idag i Itslearning och som du vill fortsätta använda i kommande kurser ska du själv ladda ned från Itslearning och senare, när du fått utbildning, lägga upp på Canvas. Du kommer kunna ladda ner filer och kopiera innehåll på sidor men det finns inget sätt att kopiera strukturer.

När kan jag börja och var ska jag spara mitt kopierade material?

Redan nu kan du börja spara ner material från Itslearning. När du påbörjat din utbildning i Canvas får du tillgång till kursrummen och kan börja publicera materialet i Canvas kursrum. Tills dess får du spara ditt innehåll på en tillfällig lagringsplats, förslagsvis på din dator/OneDrive.

Vill du snabbt lära dig grunderna i nya Studiewebben? Kika då på denna video som beskriver det mest grundläggande i Studiewebben Canvas. Här får du veta det mesta om inloggning, startsida, kursrum och hur du lägger till innehåll.

Alla lär vi oss på olika sätt, därför har vi tagit fram ett flexibelt utbildningsmaterial som stöttar dig när du ska lära dig Studiewebben Canvas.

Självstudiematerial

Du kan välja att följa ett kursliknande upplägg med filmer med tillhörande övningar eller ta del av fristående instruktioner som beskriver enskilda funktioner. Du kan ta del av materialet när det passar dig, antingen på egen hand eller tillsammans med kollegor. På det här sättet ger vi dig maximal flexibilitet att själv styra hur du vill lära dig arbeta i vår nya studiewebb.

Öva i din sandlåda/sandbox

När du loggat in i Studiewebben Canvas har du också tillgång till din egen sandlåda/sandbox där du kan bekanta dig med den nya lärplattformen och göra självstudiematerialets övningar. Endast du har åtkomst och kan där testa att lägga upp material och skapa struktur. Om du vill återanvända material som du skapat i din sandlåda går det bra att senare kopiera över det till en ”riktig” kurs.

Både lärare och studenter efterfrågar bra och tydliga strukturer i kursrummen. Det måste vara lätt att hitta och känna igen sig oavsett kursrum. Med tydlighet i hur vi döper saker och ting, en repetitiv struktur när vi formulerar beskrivningar och innehåll samt ett steg bort från kurs-PM, gör att mejlflödet från studenter minskar radikalt när det gäller var de hittar saker, vad de ska göra och när saker ska lämnas in.

På startsidan i Studiewebben Canvas finns tre redan uppbyggda kursrum som du kan använda som inspiration för hur du kan bygga ditt eget. Här kan du hitta exempel på hur du kan skapa strukturer och på så sätt komma igång lite snabbare. Se gärna introduktionsfilmen för de uppbyggda kursrummen.

Workshop i grupp

Som ett extra stöd till utbildningsmaterialet erbjuder projektet workshops där vi arbetar tillsammans i grupp utifrån självstudiematerialet. Workshoparna är inte nödvändiga för att lära sig Canvas utan mer ett stöd att komma igång med materialet. Syftet med workshopen är att du efteråt självständigt kan börja lägga in material, bygga uppgifter etc. i din kurs, så du på egen hand kan fortsätta med självstudiematerialet.

  • Workshops genomförs i ett så kallat flippat upplägg.
  • Det förutsätts att du har tagit del av ett antal filmer som beskriver grundläggande moment (se länk nedan)
  • Du väljer själv om du vill genomföra workshopen digitalt eller i klassrum.
  • 2 tillfällen kommer genomföras på engelska.
  • Workshoptid: 2h.
  • Workshoparna börjar v. 11 och fortsätter sedan under hela våren fram till slutet av maj.

Har ditt ämneskollegium frågor kring nya Studiewebben Canvas?

Boka någon av högskolans duktiga IKT-pedagoger för en introduktion om Canvas och best-practice utifrån just era behov. Beskriv dina önskemål och mejla canvas@sh.se så hittar vi en lämplig tid under våren.

Introduktion till Studiewebben Canvas varje torsdag 15:00 fr o m maj

Välkommen på en genomgång av Studiewebben Canvas, hur det ser ut och hur viktiga funktioner fungerar. Från vecka 18, varje torsdag 15:00.

Ingen anmälan. Digitalt via Zoom: https://sh-se.zoom.us/my/canvassodertorn Länk till annan webbplats.

Så här ser planen ut för kommunikationen till studenter rörande Studiewebben Canvas.

Befintliga studenter får information från v. 14

Informationen om byte av studiewebb till befintliga studenter påbörjas v. 14. Projektet informerar på sh.se och i de sociala kanaler där högskolans studenter befinner sig. Information kommer också publiceras i kursrummen i Studiewebben Itslearning samt via globala meddelanden i samma plattform. Projektet samarbetar också med studentkåren SöderS för att förstärka informationen till studenterna.

Projektet påminner befintliga studenter löpande under våren.

Nya studenter från sommar- och höstterminen 2022

Sommarkurserna (3 st) är först ut i Studiewebben Canvas och därefter följer alla program/kurser för hösten 2022.

Sommarkurser

I välkomstbreven (april) kommer det finnas information om att kursen genomförs i Studiewebben Canvas och hur inloggning går till.

I samband med registreringen i maj kommer motsvarande information finnas på uppropssidan. Då kommer också det specifika material som beskriver hur Canvas fungerar för studenter vara tillgängligt.

I början av juni kommer det vara möjligt att logga in mot både Studiewebben Canvas och Studiewebben Itslearning via sh.se.

Höstens kurser och program

Inför höstens antagningsbesked den12/7 kommer berörda sidor på sh.se att uppdateras.

Studiewebben Itslearning kan användas fram till den 28/8 för omtentor, rester och kompletteringar. Därefter ska motsvarande aktiviteter göras i nya Studiewebben Canvas.

Samtliga utbildningstillfällen för utbildningsadministratörer är genomförda.

Utbildningsmaterial för dig som utbildningsadministratör hittar du i Canvas självstudiematerial under rubriken Utbildning för administratörer.

När kurs- och programtillfället sätts till status påbörjat/komplett i Ladok så skapas rummet automatiskt upp i Canvas.

Studenterna får åtkomst till kurs- och programrummen i samband med registrering.

Projektet rekommenderar starkt att du genomför utbildningen innan du börjar administrera Canvas.

Stödpersoner på din institution

På varje institution kommer det finnas s.k. stödpersoner. Dessa personer kommer tidigare än övriga medarbetare ha kunskap om nya lärplattformen och självstudiematerialet. Stödpersonen ska fungera som ambassadör för utbildningsmaterialet, se till att ämnesgrupper tidigt kommer igång med tillsammansarbetet och kunna hänvisa vidare till support. Som stödperson har du inget utbildningsansvar eller teknisk support. Projektet kommer erbjuda stödpersoner flera specialutbildningar under våren för att underlätta uppdraget. Introduktioner för stödpersoner sker i januari 2022, och du som stödperson har fått separat kallelse.

Institution

Lärare

Administratörer

NMT

Mattias Jacobsson
Pernilla Josefsson

Peter Platesjö
Auria Acosta Tomas

IKL

Kristy Beers Fägersten (eng)
Carina Guyard (MKV)
Jonas Andersson Schwarz (MKV)
Helena Hill (genusvetenskap)
Katarina Mattsson (genusvetenskap)
Wilhelm Hansson (retorik)
Väinö Syrjälä (svenska)
Anna Rådström (konstvetenskap)
Åsa Arketeg (estetik)
Ann-Sofie Lönngren (litteraturvetenskap)
Hans Ruin (filosofi)
Ulrika Björk (filosofi)
Martin Gunnarson (CPK)
Carl Cederberg (CPK)
Frej Persson (studieverkstan)

Emil Sunnerfjell
Ingrid Gallagher
Eva Albinsson

ISV

Lars Ishäll (psykologi)
Love Bohman (sociologi)
Anders Ivarsson Westerberg (offentlig förvaltning)
Carolina Saf (juridik)
Sandra Karlsson (socialt arbete)
Emil Annetorp (journalistik)
Leo Fodérus (nationalekonomi)

Angelica Jansson
Amanda Magnusson Arntsen
Martina Lindberg

IPA

Martin Ankarberg
Marina Schram
Mikael Solén
Peter Klintevik
Daniel Sandqvist

Gaia Slawomirska
Diana Ciobanu
Anna Lundin
Anna Puzakova

LUHannah Cotrozo Björkman
Caroline Netzell
Erik Blohmé
Ann-Christine Olofsson
Divya Gandhi
Robert Rydén
Martina Tallstrand
Carin Fromell
Bella Neijbert
Erika Karlsson
Juanjo Hervias
Tsion Kassaye
Brigitte Gröblacher

HSS

Therese Lind

Regina Skarp

Lisza Ray


Här kan du läsa intervjuer med en lärare och en student, om hur de upplevde de första pilotomgångarna av kurser i Studiewebben Canvas.

Intervju med lärare: Många möjligheter och färre klick
Intervju med student: Studenter testar nya studiewebben Canvas

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Fråga: Vårt ämne har idag ett kursrum i studiewebben Itslearning som vi använder för olika ändamål. Kan vi ha ett sådant kursrum i studiewebben Canvas?
Svar: Ja det går utmärkt. Skapa ett kursrum och ta del av utbildningsmaterialet för att utforska möjligheter i Canvas.

Fråga: Kan lärare på egen hand skapa kursrum i Canvas?
Svar: Nej. Om kursrummen inte skapas med automatik via Ladok så har utbildningsadministratörerna behörighet att skapa kursrum. Om en lärare behöver ett kursrum t ex för en uppdragsutbildning så kontaktar läraren ämnets administratör som skapar upp rummet.

Fråga: Jag får mail från instructure.com som bekräftar min behörighet till kursrum i Canvas. Vågar jag klicka på länken?
Svar: Leverantören som tillhandahåller Canvas lärplattform heter Instructure. När du får behörighet till våra generella kursrum (t ex kursrummen för självstudiematerial och inspirationskurser) kan du få ett mail som bekräftar behörigheten. Projektet jobbar för att stänga av dessa mail.

Fråga: Kan en lärare lägga till studenter i Canvas?
Svar: Nej, lärare kan inte lägga till personer under kategorin student. En lärare kan lägga till sig själv eller annan lärare som behörig till ett kursrum.

Fråga: Finns en koppling mellan Ladok och Canvas när det gäller resultatrapportering?
Svar: Det är många som frågar om möjligheten att rapportera resultat i Canvas och att resultatet sedan automatiskt registreras i Ladok. Det finns ett högskolebeslut att all betygsrapportering ska ske i Ladok och inte i lärplattformen.

Fråga: Kommer man kunna kopiera över kursrummen eller vad det kallas till nästkommande termin?
Svar: Det finns ingen automatisk överföring av innehåll och struktur från kursrum i Studiewebben Itslearning till Studiewebben Canvas. Arbetsmaterial som du behöver i kurser fr o m HT 2022 måste du själv spara ner från Studiewebben Itslearning och ladda upp i de nya kursrummen i Studiewebben Canvas. Struktur i kursrum måste byggas på nytt i kursrummen i Studiewebben Canvas. Det rekommenderas att du kikar på inspirationskurserna för att hitta pedagogiska och bra strukturer i nya lärplattformen.

Fråga: Kan man stänga av den interna meddelandefunktionen?
Svar: Nej, det går inte att stänga av den interna meddelandefunktionen. Ett råd är att komma överens med dina studenter/kollegor hur ni ska kommunicera för att undvika förvirring.

Fråga: Kan jag se schemat direkt i lärplattformen?
Svar: Det finns ingen integration av TimeEdit i Canvas. Däremot finns länkar till aktuellt schema i varje kursrum. Länk till TimeEdit-schema skapas automatiskt när kursrummen skapas upp via Ladok.