Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utomhusbild campus

Projekt byte av lärplattform från itslearning till Canvas

Projektet syftar till att studenter, lärare och administrativ personal ska ha tillgång till, och kunna hantera, en ny lärplattform (Canvas), inför höstterminen 2022.

Högskolans nuvarande avtal med itslearning löper ut i november 2022, och går inte att förlänga. Rektor har fattat beslut att byta lärplattformen från itslearning till Canvas.

Projektbeställare: Lisa Petersen, bibliotekschef
Projektledare:

Är du lärare och nyfiken på högskolans nya lärplattform Canvas har du möjligt att utforska det redan nu!

Som lärare på Södertörns högskolan kan du redan nu få access till Canvas, vår kommande version av Studiewebben, för att på egen hand utforska funktion och utseende. Du kommer att få en egen sandlåda där du kan bygga och tänka, skapa och utforska.

Som nyfiken utforskare/early adopter slänger du dig ut i det okända med just nyfikenhet som din starkaste lysande ledstjärna. Du är en pionjär på okänd mark. Du är inne på eget ansvar och projektet kommer inte kunna bistå med någon omfattande support. När du går in i Canvas som nyfiken utforskare kommer du att bli en viktig källa för erfarenheter. Vi i projektet vill därför gärna hålla en öppen dialog med dig under tiden du testar.

Är du intresserad av att vara med redan nu under höstterminen mejla till canvas@sh.se så kontaktar projektteamet dig.

Canvas LMS kommer att börja användas för alla kurser och program från och med höstterminen 2022.

Projektet omfattas av följande projektmål:

Delmål 1 är att se till att den tekniska implementeringen med önskad funktionalitet, lokala anpassningar, kopplingar till andra system m.m. fungerar väl.

Delmål 2 är att säkerställa förankring bland användarna så att systemet i möjligaste mån anpassas för att motsvara behoven, till exempel genom att använda piloter och referensgrupp.

Delmål 3 är att utbilda och stödja användarna i övergången till Canvas, både vad gäller överflyttning av material från det gamla systemet och vad gäller funktionalitet och arbetsflöden i det nya systemet. Detta görs bland annat genom att utbilda ”Canvas champions” men också genom att stödja bredare grupper med instruktioner och andra kommunikationsinsatser.

Delmål 4 är att skapa tydliga processer för drift, support och dokumentation.

Nedan följer en översiktlig tidsplan för projektet.

VT 21 (april - juni)

 • Projektet startar efter rektorsbeslut
 • Projektets styrgrupp och projektgrupp tillsätts
 • Beställning av tjänsten via medlemskapet i Sunet
 • Projektplanerings-/uppstartsmöte
 • Testinstans inrättas.

HT21

 • Projektplan godkänns av styrgruppen
 • Referensgrupp tillsätts
 • Behovsanalys genomförs
 • Canvas Champions/Superanvändare utses till projektet
 • Kommunikationsplan tas fram
 • Teknisk integration inklusive lokala anpassningar genomförs
 • Utbildningsplan tas fram
 • Utbildningsinsatser initieras enligt separat utbildningsplan
 • Pilot 1: för 6–7 kurser
 • Produktionsmiljö (extern URL).

VT 22

 • Ytterligare utbildningsinsatser enligt separat utbildningsplan
 • Kommunikationsplan genomförs
 • Processer för drift, support samt dokumentation skapas
 • Pilot 2 för cirka 30 kurser.

HT 22 (augusti - november)

 • Lansering av systemet (alla kurser startas i Canvas)
 • Stöd samt justeringar.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Vänd dig i första hand till canvas@sh.se

Beställare

Lisa Petersen, bibliotekschef

Projektledare