Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utomhusbild campus

Projekt byte av lärplattform från Itslearning till Canvas

Projektet syftar till att studenter, lärare och administrativ personal ska ha tillgång till, och kunna hantera, en ny lärplattform (Canvas) inför höstterminen 2022.

Högskolans nuvarande avtal med Itslearning löper ut i november 2022 och går inte att förlänga. Rektor har fattat beslut att byta lärplattformen från Itslearning till Canvas.

Projektbeställare: Lisa Petersen, bibliotekschef
Projektledare: Marie Sterner, kommunikationsavdelningen

Tidplan Canvas 2021

Kommentarer till tidplan:

 • Projektet kommer ha två omgångar piloter, en kurs under hösten 2021 och sju kurser under våren 2022.
 • Utbildningar för administratörer och lärare kommer starta under feb -mars 2022.
 • Lärplattformen Canvas ersätter Itslearning i samband med terminsstarten HT 2022.
 • Befintliga lärplattformen Itslearning kommer stängas i november 2022. Arkivlösning för Itslearning kommer därefter finnas tillgänglig i två år.

Projektet omfattas av följande projektmål:

Delmål 1 är att se till att den tekniska implementeringen med önskad funktionalitet, lokala anpassningar, kopplingar till andra system m.m. fungerar väl.

Delmål 2 är att säkerställa förankring bland användarna så att systemet i möjligaste mån anpassas för att motsvara behoven, till exempel genom att använda piloter och referensgrupp.

Delmål 3 är att utbilda och stödja användarna i övergången till Canvas, både vad gäller överflyttning av material från det gamla systemet och vad gäller funktionalitet och arbetsflöden i det nya systemet. Detta görs bland annat genom att utbilda ”Canvas champions” men också genom att stödja bredare grupper med instruktioner och andra kommunikationsinsatser.

Delmål 4 är att skapa tydliga processer för drift, support och dokumentation.

I projektets styrgrupp sitter följande personer

 • Nils Ekedahl, högskoleledning, ordförande
 • Cecilia Stadius, enhetschef, biblioteket
 • Lisa Petersen, bibliotekschef och systemägare
 • Pernilla Josefsson, lektor, NMT
 • Malin Sigvardson, avdelningschef, Studentavdelningen
 • Therese Kruse, administrativ chef IKL
 • Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare, ISV
 • Fredrik Winberg, ställföreträdande avdelningsföreståndare, IPA
 • Ester Appelgren, prefekt, NMT
 • Veronica Waldemarson, biträdande avdelningschef, Campus- och IT avdelning
 • Per Bolin, prefekt och administrativ chef, IHS
 • Öjvind Diderichsen, adjunkt, programsamordnare, Lärarutbildningen
 • Andrea Didon, avdelningsföreståndare, adjunkt, NMT
 • Adam Maquard, studentrepresentant, SöderS

Kontakt

Har du frågor om projektet? Vänd dig i första hand till canvas@sh.se

Beställare

Lisa Petersen, bibliotekschef

Projektledare

Marie Sterner, kommunikationsavdelningen