Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt inom högskolan

Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större gemensamma projekt som pågår just nu.

Högskolan har en gemensam projektmodell för dig som ska projektleda, mer information om projektmodellen och vilket stöd du kan få finns på sidan Projektstöd.

Sidans information är fortfarande under uppdatering.

Nedan hittar du högskolans gemensamma projekt som pågår just nu.

Hållbarhetsveckan 2021

Södertörns högskola uppmuntrar i sin vision att högskolan ska bidra till ”en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor”. Efter ett år präglat av covid-19 vill vi nu kraftsamla för att skapa en arena för kritiska samtal om vår tids stora frågor och en slags manifestation för en hållbar utveckling.

Jesper Alvarsson (rektorsråd med inriktning mot hållbarhet)
Peter Dobers (professor i företagsekonomi, medarrangör av ISDRS 2022)
Björn Hassler (professor i miljövetenskap)
Johanna Holmberg (SMUF studentrepresentant)
Isatou Keitta (SöderS studentrepresentant)
Maria Wolrath-Söderberg (podcastar med Klimatgap, ansvarig för Högskolepedagogisk utvecklingsenhet)

För frågor kontakta hallbarhet@sh.se

Lärosätesgranskning och lärosätestillsyn

Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet för perioden 2017-2022 genomför Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bland annat. lärosätesgranskning och lärosätestillsyn av samtliga lärosäten.

Högskolan genomgår just nu en lärosätesgranskning där högskolans kvalitetssäkringsarbete rörande utbildning granskas. Granskningen består av flera steg – en självvärdering, digitala platsbesök och så kallade fördjupningsspår. Studentkåren ges även möjlighet att lämna in en studentinlaga. Lärosätesgranskningen av Södertörns högskola startade i början av november 2020, beslut väntas av UKÄ januari 2022.

Lärosätestillsynen är en översyn av hur högskolan följer nationella och lokala regelverk inom vissa utvalda områden. Tillsynsresultatet ingår även som underlag i lärosätesgranskningen, men kan även ingå i en så kallad juridisk tillsyn. Lärosätestillsynen av SH startade i april 2020, rapport presenterades av UKÄ 2 december 2020.

Uppdragsutbildning utvärderas inte inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet.

På projektsidan ges information om högskolans interna arbete med lärosätesgranskningen och hanteringen av resultatet av lärosätestillsynen. Informationen kommer att uppdateras löpande.

Kontakt

Anna Maria Jönsson, rektorsråd för kvalitetsfrågor
Nils Ekedahl, prorektor
Malin Sjögren, handläggare avdelningens för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Projekt bygg- och ombyggnationer på högskolan

Här kan du följa högskolans arbete med aktuella bygg- och ombyggnationer.

  • Målnings- och underhållsarbeten i MA och flyglarna (ej specificerat av Stiftelsen) pågår 2021 och Q1 Q2 2022.
  • Nya cykelställ utanför trapphus 1 Moas Båge (ny utomhusparkering för cyklar) framflyttat, november 2021.

  • Ängsprojekt mellan MC och MD-flyglarna (Stiftelsen Clara).

  • Ombyggnation av MC6-vinden, till tjänsterum, arbetsplatser och mötesrum, följer tidplanen och beräknas klart juni 2021.
  • MA5 - fortsättning av ny golvbeläggning i bortre delen, juli 2021.

Kontakt

Per Noresund, avdelningschef, Campus- och IT-avdelningen

Projekt byte av lärplattform från itslearning till Canvas

Projektet syftar till att studenter, lärare och administrativ personal ska ha tillgång till, och kunna hantera, en ny lärplattform (Canvas), inför höstterminen 2022.

Högskolans nuvarande avtal med itslearning löper ut i november 2022, och går inte att förlänga. Rektor har fattat beslut att byta lärplattformen från itslearning till Canvas.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Vänd dig i första hand till canvas@sh.se

Projektbeställare

Lisa Petersen, bibliotekschef

Projektledare

Nina Rosell, kommunikationsavdelningen

Projekt Moa 2.0

Under 2019 upphandlades ett högskolegemensamt ärendehanteringssystem, TOPdesk. Högskolans namn på ärendehanteringssystemet är Moa. Projekt Moa 2.0 syftar till ett utvecklat användanade av ärendehanteringssystemet Moa.

Projektbeställare/systemägare

Malin Sigvardson, avdelningschef Studentavdelningen

Projektledare

Malena Granbom, kommunikationsavdelningen

Projekt nya webbplatser

Det övergripande målet med projektet är att leverera nya webbplatser för sh.se och personalintranät (medarbetarwebben). Projektet ska också ersätta publiceringsverktyget P3 med en ny modern plattform för de båda webbplatserna.

Webbplatsen sh.se lanserades den 1 mars 2019 men viss utveckling pågår.

Arbetet med medarbetarwebben påbörjades i augusti 2019 och lanserades 13 april 2021.

Beställare

Kenneth Wall, kommunikationschef

Projektledare

Marie Sterner, kommunikationsavdelningen

Projekt SH-play medieproduktion

Projektet ska utveckla och testa stöd för medieproduktion som en högskolegemensam resurs för att stötta nya utbildningsformer och kommunikationskanaler. Projektet ska bygga på den kompetens och erfarenhet som finns hos Medieteknik (MT-talks). Unikt med projektet är att studenter vid högskolan anlitas av projektet för produktion av audiovisuell media. Under projektperioden har högskolans lärare, forskare med flera möjlighet att kostnadsfritt få hjälp och stöd inom flera olika områden som gäller medieproduktion. Projektet avslutas med en rapport som kommer att ligga till grund för beslut om fortsatt utveckling och etablering av stöd för medieproduktion på Södertörns högskola.

Medieproduktion för att stötta nya former för utbildning och kanaler för kommunikation

Under två år löper ett projekt som ska utveckla medieproduktion som en
högskolegemensam resurs. Det kan till exempel innebära inspelningar
eller livestreaming av föreläsningar, produktion av poddar eller stöd
för att producera inspelade lärobjekt i undervisningen.

Projektet är en del av högskolans digitalisering och satsning på en digital lärandemiljö. Under dessa två år ska stödet för medieproduktion utvecklas och testas för hur det bäst ska formas framöver för att stötta högskolans verksamhet.

– Det är jätteroligt att högskolan nu tar tydligare kliv mot ett mer digitalt stöd för att utveckla verksamheten, säger Jonas Gilbert, Bibliotekschef.

Projektet är främst ett samarbete mellan Avdelningen för medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och Biblioteket, men även Kommunikationsavdelningen deltar på ett hörn i projektet.

– Vid Biblioteket har vi IKT-pedagogiskt stöd, det vill säga stöd för lärande via informations- och kommunikationsteknologier, och har under en tid drivit en IKT-studio för inspelningar av exempelvis föreläsningar, förklarar Cecilia Rudbäck, enhetschef för lärandestöd vid Biblioteket. Teknikutvecklingen går dock fort och vi har inte riktigt mäktat med att underhålla vare sig teknik eller kompetens fullt ut.

Vid Avdelningen för medieteknik har plattformen MT Talks byggts upp och används till stor del i den egna undervisningen. Det har gjorts så pass bra att både lärare och studenter har engagerats vid flera högskolegemensamma tillfällen. Till exempel vid inspelning av högskolans forskarpoddar.

– Det är kul att vi nu får möjlighet att bygga vidare på den erfarenhet vi har och koppla ihop det med den IKT-kompetens som Biblioteket har, säger Ulf Larsson, adjunkt och lärare i medieteknik och journalistik. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att mer erbjuda digitala verktyg till fler inom högskolan.

En viktig uppgift är att skapa digitala former för att än bättre nå ut med den forskning som finns på högskolan.

– Ambitionen är att vi under projektets gång ska arbeta fram några olika digitala format som lämpar sig särskilt väl för att kommunicera högskolans forskning, säger Ulf.

Dessa två år som projektet har till förfogande ska ägnas till att både utveckla och testa hur stödet ska utformas, och till forma ändamålsenliga lokaler för medieproduktionen på högskolan.

– Alla är välkomna att kontakta oss för att både själva testa olika digitala verktyg för undervisningen eller forskningen och hjälpa oss att skapa ett bra stöd, säger Cecilia. Under projekttiden är det dessutom kostnadsfritt.

– Vår förhoppning är naturligtvis att projektet kommer att leda till en långsiktig satsning på högskolegemensamt stöd för medieproduktion, avslutar Cecilia.

Beställare

Hans Andersson, förvaltningschef på uppdrag av rektor Gustav Amberg

Kontakt

Ulf Larsson

Förstudie kring forskningsdata

Södertörns högskola ska starta upp en Data Access Unit (DAU), en stödenhet som ska hjälpa forskare med frågor kring forskningsdata, datahanteringsplaner, arkivering och lagring av data. Arbetsgruppen består av arkivarie, bibliotekarier och forskningsrådgivare. Vi vill under denna del av förstudien hitta arbetsmetoder inom arbetsgruppen.

Du som forskare är så klart välkommen med dina frågor kring forskningsdata. Mer information kring forskningsdata och vart du kan vända dig för hjälp finns på vår externa webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställare

Cecilia Stadius, tf. Bibliotekschef

Projektledare

Petra Thorsson, Biblioteket

Projekt för långsiktigare bemanning

För att kunna öka långsiktigheten i kompetensförsörjningen och rekrytera mer strategiskt behöver högskolan ta ett tydligare grepp om bemanningsplaneringen. Bemanningsarbetet behöver bli mer långsiktigt och inriktas mot att beskriva en treårsperiod.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-10-18 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post