Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Seminarieserie om Förenta Nationernas 17 globala mål

Varmt välkommen till ett pärlband av seminarier där vi tillsammans lär känna de globala målen liksom delmålen som Förenta Nationerna har formulerat och världens nationer har antagit. De ger en mycket god överblick och ett kraftfullt gemensamt, globalt språk också för oss i akademin för att möjliggöra lärande för hållbar utveckling.

Syftet är att tillsammans fördjupa kunskapen kring varje globalt mål, liksom på slutet diskutera ett antal mer eller mindre uppenbara målkonflikter, och dela med sig av idéer och erfarenheter kring hur lärandemoment för studenter kan skapas.Se också https://www.globalamalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inga förkunskaper eller anmälan krävs; du är välkommen med dina tankar och funderingar oavsett tidigare kunskapsnivå.

Har du frågor eller förslag på goda exempel till något särskilt globalt mål som du på förhand vill meddela oss, här är några av kontaktpersonerna i Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) som finns med i planeringen av dessa seminarier:

Kalender

Namn
(tryck på namnet för att komma till mötet)

Rubrik på det globala målet

Datum

Tid

SDG 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen fattigdom

11 november 2021

10.00-11.00

SDG 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen hunger

11 november 2021

13.00-14.00

SDG 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God hälsa och välbefinnande

12 november 2021

10.00-11.00

SDG 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God utbildning

12 november 2021

13.00-14.00

SDG 5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhet

19 november 2021

10.00-11.00

SDG 6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rent vatten och sanitet för alla

19 november 2021

13.00-14.00

SDG 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar energi för alla

23 november 2021

10.00-11.00

SDG 8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

24 november 2021

10.00-11.00

SDG 9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar industri, innovation och infrastruktur

25 november 2021

13.00-14.00

SDG 10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minskad ojämlikhet

26 november 2021

10.00-11.00

SDG 11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbara städer och samhällen

26 november 2021

13.00-14.00

SDG 12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar konsumtion och produktion

12 januari 2022

13.00-14.00

SDG 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpa klimatförändringarna

20 januari 2022

Preliminärt 10.00-11.00

SDG 14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hav och marina resurser

20 januari 2022

13.00-14.00

SDG 15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekosystem och biologisk mångfald

21 januari 2022

10.00-11.00

SDG 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredliga och inkluderande samhällen

21 januari 2022

13.00-14.00

SDG 17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomförande och globalt partnerskap

25 januari 2022

10.00-11.00

Målkonflikter 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi går igenom målkonflikter mellan olika mål

25 januari 2022

13.00-14.00

Målkonflikter 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi går igenom målkonflikter mellan olika mål

1 februari 2022

10.00-11.00

Målkonflikter 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi går igenom målkonflikter mellan olika mål

1 februari 2022

13.00-14.00