Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Organisation

Södertörns högskola är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Högskolestyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högskolans myndighetschef.

Södertörns högskola organiseras utifrån sju institutioner med ansvar för utbildning och forskning samt lärarutbildningen. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ, där också högskolans rektor ingår. Högskolan har en fakultetsnämnd med övergripande ansvar för kvalitet och ett bibliotek organiserat direkt under rektor. Den gemensamma förvaltningen leds av förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd åt den övriga organisationen.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-08-20 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post