Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Covid-19

På den här sidan har vi samlat information om studieadministrativa anpassningar som högskolan har behövt göra inom forskarutbildningen med anledning av Coronavirusets utbrott och den pågående covid-19-pandemin.

Digitala disputationer under covid-19-pandemin

Coronavirusets utbrott och spridningen av covid-19 har medfört att högskolan till stora delar har behövt ställa om till att bedriva stora delar av verksamheten på distans. Även möjligheten att genomföra disputationer på normalt sätt har påverkats av det rådande läget då reserestriktioner och karantänsregler medfört att någon eller några av deltagarna inte kan närvara fysiskt vid disputationer. Högskolans disputationer kommer därför tills vidare att behöva genomföras helt eller delvis digitalt via det digitala mötesverktyget Zoom (Zoom Webinar).

Riktlinjer

Generella riktlinjer framgår av dokumentet Riktlinjer för genomförande av disputationer under covid-19-pandemin som rektor beslutat om, men här på medarbetarwebben ges närmare instruktioner för hur de praktiskt kan genomföras.

Viktiga länkar till uppdaterad information

För att hindra smittspridningen är det viktigt att gällande rekommendationer, nationella föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter samt högskolans lokala regler följs. Observera dock att riktlinjer och instruktioner kan komma att uppdateras allteftersom nya erfarenheter görs och högskolan får möjlighet att nyttja alternativ teknik, och beslut och rekommendationer kan komma att ändras om smittspridningen förändras åt något håll. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om det gällande läget.

Högskolans verksamhet och coronasituationen
Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UKÄ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning

Disputationer räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning vilket innebär att regeln som tillåter ett maximalt antal personer inte gäller. Dock bör alltid Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. användas, oavsett om det finns en deltagargräns eller inte.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.
  • Se till att det finns god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel).
  • Tillhandahåll information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).

Zoom Webinar

Högskolan använder Zoom Webinar som verktyg vid digitala disputationer. Ett Zoom Webinar är som en TV-sändning med deltagare som syns i rutan och en publik som kan ta del av sändningen, men med begränsad möjlighet till interaktion. Ett exempel där Zoom Webinar används är de högskolegemensamma personalmötena.

För att kunna skapa ett Zoom Webinar behöver du ha en särskild licens kopplad till ditt användarkonto.

Mer om licenser, att skapa och administrera Zoom webinar och att genomföra Zoom Webinar i hybrid form (med deltagare både på plats och online) hittar du på sidan Webinar i Zoom.

Till dess att varje institution byggt upp egen kompetens för att skapa och administrera Zoom-webbinarier kan Eventstöd på Kommunikationsavdelningen bidra med stöd. Kontakten behöver i sådana fall tas i god tid så att stödet kan planeras.

Kontakt Eventstöd: event@sh.se

AV-support

AV-support bidrar med tekniskt stöd både före och under disputationen. Kontakten tas i god tid så att stödet kan planeras och genomföras på ett ur smittoperspektiv säkert sätt.

Kontakt AV-support: avsupport@sh.se

Lokaler

Berörd institution ansvarar för att boka lämplig/-a lokal/lokaler för disputationen. Valet av lokaler måste anpassas så att åhörare och deltagare kan sitta på behörigt avstånd från varandra för att undvika smittspridning. Företrädesvis bokas en lokal för disputationens deltagare, och en lokal för åhörare som följer disputationen på högskolan. Detta gäller även vid efterföljande mingel. Allmänheten ska företrädesvis hänvisas till att följa disputationen via egen dator från hemmet/arbetsplatsen.

För förslag på lämpliga lokaler, kontakta Eventstöd.

Högskolan håller på att utrusta ett antal hybrida undervisningssalar under våren 2021. När tekniken är på plats kommer det att finnas lathundar för salen och utrustningen på plats. Rekommendationen är att använda den befintliga utrustning som finns i salen.

Av de salar som kommer att utrustas är följande lämpliga för disputationer:
SalMax antal efter coronaanpassning
MA624 (120-sal)Högst 34 personer
MA636 (120-sal)Högst 34 personer
MA648 (232-sal)Högst 76 personer
MB503 (80-sal)Högst 28 personer
MB505 (80-sal)Högst 28 personer

OBS! Till dess att ovanstående salar är färdiga att användas hänvisar vi till de förslag som finns beskrivna på medarbetarwebben på sidan Webinar i Zoom.

Plats för eventuellt mingel finns utanför MA648 där serveringsbord och kök finns i anslutning till salen (högst 30 deltagare är lämpligt). Om någon av MB-salarna används kan foajén utanför bokas för mingel. Där finns dock inget kök. Utanför MA624 och MA636 finns inget särskilt mingelutrymme. F11 kan bokas separat för mingel.

Planering och genomförande av en digital disputation

Att planera och genomföra en digital disputation skiljer sig i många delar från planeringen och genomförandet av en ”vanlig” disputation. Den tekniska biten blir givetvis ett mer dominerande inslag, men även andra delar av disputationen påverkas av att disputationen sker helt eller delvis digitalt. Det är därför bra om minst två personer kan hjälpas åt med förberedelserna, exempelvis ordförande för disputationen, eller annan person utsedd av ämnet, samt en administratör.

Checklistor

Här finns möjlighet för institutionerna att publicera interna checklistor som exempel på vad som händer före, under och efter en digital disputation.

Med sina tidsbegränsade anställningar är doktoranderna en grupp som särskilt riskerar att påverkas negativt av Covid-19-pandemins effekter och det rådande distansläget. Högskolan har därför tagit fram en vägledning, fastställd av rektor, för beslut om eventuell förlängning av doktorandanställning samt en tillhörande ansökningsblankett. Beslut om eventuell förlängning fattas av rektor efter att ansökan har beretts i berörd styrgrupp.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-06-07 av Elisabet Möller

Dela

E-post