Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Wallenbergstiftelserna

För att söka medel ur Wallenbergstiftelserna har Södertörns högskola en särskild urvalsprocess. Finansiären kräver att sökande till dessa anslag ska vara prioriterade av högskolans rektor.

I god tid innan sista ansökningsdag bjuds forskare in att skicka in en föransökan. Den är utformad enligt en checklista som vi tagit fram. Nedan följer information om processen och de vanligaste återkommande utlysningarna.

Nu är utlysningarna för 2023 ansökningsomgång öppen för Berit Wallenbergs Stiftelse. Har du frågor om processen eller finansiären, kontakta forskningsrådgivare Gabriela Voglio. Checklistan för föransökan hittar du här nedan. För forskare som blir prioriterade, och därmed får skicka in en full ansökan till Wallenberg, erbjuds stöd och granskning av ansökan i god tid innan deadline.

Föransökan ska vara på maximalt tre sidor (inklusive cv på en sida).
Ha i åtanke att det här endast är en föransökan och att du själv ansvarar för att söka hos finansiären om/när din föransökan blivit godkänd.

Följande information ska finnas med i en föransökan, skriven på engelska, stl 12 enkelt radavstånd. Ansökan skickas in i Word format. Skriv ert namn i själva dokumentet:

 • Vilken av utlysningarna du söker (MMW eller MAW)
 • Projektets titel
 • Syfte
 • Metod
 • Tidsplan och kort beskrivning av aktiviteter
 • Internationell jämförelse eller nivå (ditt projekt i ett internationellt sammanhang)
 • Förväntat resultat, påverkan och nationell användning
 • Kort beskrivning av hur ansökan berör utlysningens kriterium
 • Beskrivning av hur huvudsökande, samt eventuell medsökandes, kompetens bidrar till projektet
 • Cv (en sida). Inkludera e-postadress(er)
 • Fullkostnadskalkyl (i form av en bilaga, räknas inte in i det totala antalet sidor). Kontakta projektansokningar@sh.se i god tid innan för hjälp.

Läs noga igenom checklistan för att säkerställa att du uppfyller alla formella krav och tillgodoser kvalitets- och beviljningskriterierna.

Prefekt måste godkänna ansökan.

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne.

I plusboxarna nedan presenteras de olika utlysningar som är aktuella att söka för forskare på Södertörns högskola. Tidsfristen skiljer sig för utlysningarna. De flesta är återkommande varje år, men till exempel Wallenberg Academy Fellows utlyses vartannat år.

Berit Wallenbergs Stiftelse har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Forskningsanslagen är uppdelade i tre kategorier: doktorandtjänster, vetenskapliga projekt av större storlek, samt vetenskapliga projekt av mindre storlek. Det är enbart vetenskapligt projekt av större storlek som har en intern process och kräver en föransökan.

Tidsfrist för inlämnande av föransökan är den 3 maj 2023, och ska skickas till Gabriela Voglio. Se checklistan ovan för hur en föransökan ska se ut.

Läs mer om utlysningen på finansiärens hemsida – Berit Wallenbergs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Anslag beviljas främst vetenskapliga projekt inom ekonomi och teknik där forskare från både Sverige och Finland deltar. Även utbildningsprojekt med deltagande från Finland och Sverige kan beviljas anslag.

Stiftelsen finansierar även vetenskapliga symposier inom Stiftelsens program.

Sista ansökningsdag för projektanslag från Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik är den 1 april 2023.

I enlighet med Wallenbergstiftelsernas riktlinjer kommer Södertörns högskola att göra en egen prioritering och urval av kandidaterna. Den interna föransökan ska skickas in till forskningsrådgivare Gabriela Voglio senast den 14 januari 2023.

Senast den 28 januari 2023 ges besked om sökande får skriva en fullständig ansökan. Vänligen se checklista föransökan i plusboxen ovan för instruktioner på föransökans utformning.

Läs mer om utlysningen på finansiärens hemsida - Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marianne och Marcus Wallenberg stödjer projekt av hög vetenskaplig potential inom samhällsvetenskaperna.

Projekten ska vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Vad avser riktat anslag mot kretsloppsanalys av funktionella och tekniska material: Anslag utlyses för samhällsvetenskaplig forskning riktad mot kretsloppsanalys av funktionella och tekniska material; från utvinning av råvara, via produktförädling till återbruk och återvinning i ett cirkulärt materialflöde.

Sista ansökningsdag för projektanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse är den 1 april 2023.

I enlighet med Wallenbergstiftelsernas riktlinjer kommer Södertörns högskola att göra en egen prioritering och urval av kandidaterna. Den interna föransökan ska skickas in till forskningsrådgivare Gabriela Voglio senast den 14 november 2022.

Senast den 8 december 2022 ges besked om sökande får skriva en fullständig ansökan.

Läs mer om utlysningen på finansiärens hemsida – Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Marcus och Amalia Wallenberg stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom humaniora. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT.

Vad avser riktat anslag mot hållbart samhälle utlyses anslag i gränslandet mellan ekologi, ekonomi och andra samhällsvetenskaper med målsättningen att utöka förståelsen för samspelet mellan ekologi, klimat och social och ekonomisk utveckling i förhållande till ett långsiktigt hållbart samhälle.

För projektanslag är sista ansökningsdag den 1 april 2023.

I enlighet med Wallenbergstiftelsernas riktlinjer kommer Södertörns högskola att göra en egen prioritering och selektion av kandidaterna. Den interna föransökan ska skickas in till forskningsrådgivare Gabriela Voglio senast den 14 november 2022.

Senast den 8 december 2022 ges besked om sökande får skriva en fullständig ansökan till projektanslag.

Läs mer om utlysningen på finansiärens hemsida – Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet omfattar unga framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Det är öppet vartannat år, nästa ansökningsperiod startar preliminärt i januari 2025 och nomineringen ska senast vara gjord kring mitten av februari 2025. Beslut meddelas i december av stiftelsen. Den interna processen kommer att påbörjas i oktober 2024.

Forskare som nomineras till 2025 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter 1 januari 2016 (preliminär uppgift). Undantag kan göras om den nominerade erhöll sin doktorsexamen före men varit tjänstledig (på grund av exempelvis föräldraledighet eller militärtjänstgöring). Tjänstledigheten ska i det fallet styrkas med relevant dokumentation.

I processen med Academic Fellows finns det ett strikt regelverk för nomineringsförfarandet. Det är en intern grupp bestående av utvalda professorer som tillsammans rankar och nominerar kandidater. Södertörns högskola får nominera två interna och två externa, och det behöver vara en jämn könsfördelning av nominerade. De ska sedan presenteras för forskningsrådgivare på AVM. Om du är intresserad av att bli nominerad ska du kontakta din prefekt (när den interna processen är igång).

Läs mer om utlysningen på finansiärens hemsida – Wallenberg Academy Fellows. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-03-15 av Gabriela Voglio