Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Östersjöstiftelsen

Finansierar forskning om Östersjöregionen och Östeuropa – en unik möjlighet på Södertörns högskola.

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola och har sedan tillkomsten finansierat forskning, forskarutbildning och uppbyggnaden av en akademisk infrastruktur. En stor del av beviljade medel har tilldelats olika forskningsprojekt inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap och till uppbyggnaden av forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS). På högskolan samlas den forskning som bedrivs om Östersjöregionen och Östeuropa inom ramen för Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Östersjöstiftelsens stödformer är öppna för forskare vid lärosäten såväl i som utanför Sverige. Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare för ett beviljat projekt. Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen. Styrelsen har inrättat en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital och en forskningsdelegation som bereder forskningsfrågor. Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål.

Förändring för beviljade projekt från 2021

I och med ansökningsomgången år 2021 inför Östersjöstiftelsen krav på datahanteringsplaner för de projekt som beviljas. Se finansiärens hemsida för information om vad de kräver.

Bild på en skärgårdsö

Ansökningar om förlängd dispositionstid för samtliga projekt, oavsett beviljandeår, ställs direkt till Östersjöstiftelsens kansli. Se finansiärens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för villkor, regler och tillvägagångssätt.

Ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning av samtliga projekt oavsett beviljandeår görs via stiftelsens ansökningssystem. Det ska i normalfall ske senast fyra månader efter sista dispositionsdag.

Alla handlingar som rör forskningsprojekt (så som ansökan, beslut om medel, förlängd dispositionstid, byte av projektledare samt slutredovisning) ska vara uppmärkta med sitt enskilda diarienummer från Södertörns högskola. Registraturen vill få in samtliga originalhandlingar uppmärkta med sitt diarienummer.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-03-30 av Gabriela Hinchcliffe Voglio

Dela

E-post