Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Interna medel

På högskolan finns det interna medel att söka för bland annat resor och konfenser.

Det kan finnas skillnader i vilka institutioner som kan söka medel eller vilka blanketter som ska användas beroende på institution.

Utlysning: Medel från CBEES VT24 för att arrangera konferenser och workshops

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) (Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning) beviljar stöd för arrangemang av konferenser och workshops med anknytning till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil.

Behöriga att ansöka om medel för konferenser och workshops är forskare, doktorander och lärare verksamma vid Södertörns högskola.

De sökande ska inför ansökan kontakta någon av CBEES professorer eller forskningskoordinatorer för att diskutera genomförande, målgrupper, relevans och hur konferensens bidrar till att stärka högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil Länk till annan webbplats. – vänligen se webbsidan för mer information.

Vänligen notera att ansökan bara ska lämnas in online via formulär på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan ska utformas enligt dokumentet CBEES Riktlinjer för ansökan om finansiellt stöd för konferenser och workshops.

Riktlinjer, budgetmall och länken till rapportmall finner du på denna sida.

Sista dag för ansökan är den 30:e januari 2024. Sökande kommer kontaktas med besked senast den 13:e februari 2024.

OBS! Sökande ska ta kontakt direkt med någon av CBEES professorer eller CBEES forskningskoordinatorer för att diskutera sina förslag:

CBEES professorer:
Mark Bassin
Irina Sandomirskaja
Joakim Ekman
CBEES forskningskoordinatorer :
Yulia Gradskova
Johanna Mannergren Selimovic
Julia Malitska
Ramona Rat

Vänligen se dokument med informationer, riktlinjer och budgetmall för sökande:

Efter avslutad konferens/workshop

Medel disponeras till senast den 31 juli (för evenemang planerade för VT) eller den 31 december (för evenemang planerade för HT). I samband med ett avslutat evenemang ska ekonomihandläggare vid respektive institution göra en ekonomisk uppföljning och kvarvarande oförbrukade medel ska föras över tillbaka till CBEES.

Ansökan om bidrag för deltagandet i akademiska evenemang med relevans till Östersjö- och Östeuropaforskning

Bidraget hanteras från och med VT23 av CBEES i samarbete med institutionerna.

Finansieringen kommer från Östersjöstiftelsen. Utvärdering, hantering och rapportering av finansieringen sker i samarbete mellan institutioner och CBEES. Finansieringen och dess hantering sker på respektive beviljad sökandes institution.
De grundläggande kriterierna för utvärdering är att tydligt och klart presentera syfte och relevans för Östersjö- och Östeuropaforskning.
För mer information och villkor vänligen ladda ned dokumentet nedan "Bidrag ÖSS Konferensresor". Filen ska öppnas med Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Reader. Om du inte finner svar i dokumentet kan du kontakta Vit Kysilka.

Den ifyllda och signerade ansökan ska laddas upp i online ansökan som finns på denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att stärka forskningsunderbyggnaden av Lärarutbildningen vid Södertörns högskola görs regelbundet interna utlysningar av forskningsmedel och riktade satsningar med utgångspunkt i de prioriterade områden som pekas ut i inriktningsdokumentet för Lärarutbildningens forskningsunderbyggnad för 2022–2024.

Enligt inriktningsdokumentet ska de satsningar som görs inriktas mot att vidareutveckla och stärka forskning inom det förskolepedagogiska området, det fritidspedagogiska området och ämnesdidaktik för yngre och äldre åldrar, samt forskning relevant för lärarutbildningens två profiler – interkulturalitet och bildning.

Sedan 2016 har medel utlysts för forskning inom alla dessa områden och riktade satsningar har gjorts genom bland annat medel för matematikdidaktisk forskning, postdokbidrag med inriktning mot det fritidspedagogiska och det förskolepedagogiska området, samt genom sabbaticals med inriktning mot ämnesdidaktik och det förskolepedagogiska området. En del av de forskningsprojekt som fått medel presenteras på de externa webbsidorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysningar av forskningsbidrag görs normalt två gånger per år via e-post till forskare inom högskolan. Där inkluderas även ansökningsblankett och anvisningar för varje utlysning. Kontakta lärarutbildningens forskningsledare Jenny Magnusson för mer information.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-01-26 av Gabriela Voglio