Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Interna medel

På högskolan finns det interna medel att söka för bland annat resor och konfenser.

Det kan finnas skillnader i vilka institutioner som kan söka medel eller vilka blanketter som ska användas beroende på institution.

UTLYSNING: Medel för konferenser och workshops från CBEES HT21

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) (Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning) beviljar stöd för arrangemang av konferenser och workshops med anknytning till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil.

Behöriga att ansöka om medel för konferenser och workshops är forskare, doktorander och lärare verksamma vid Södertörns högskola.

Sökande ska inför ansökan kontakta någon av CBEES professorer/forskningsledare för att diskutera genomförande, målgrupper, relevans och hur konferensen bidrar till att stärka högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil – vänligen se webbsidan för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vänligen notera att ansökan ska skickas till cbees@sh.se, med rubriken ”CBEES workshops and conferences autumn 2021”. Ansökan ska vara enligt CBEES riktlinjer för ansökan om finansiellt stöd för konferenser och workshops. Riktlinjer, budgetmall och länken till rapportmall finner du längst ner i denna plusbox.

Sista dag för ansökan är den 22 november 2021. Sökande kommer kontaktas med resultat inom tre veckor efter sista ansökningsdagen.

För ytterligare information, vänligen ta kontakt direkt med någon av CBEES professorer:
Mark Bassin, mark.bassin@sh.se
Irina Sandomirskaja, irina.sandomirskaja@sh.se
och/eller CBEES Forskningsledare:
Tora Lane, tora.lane@sh.se

OBS! Vänligen ha din slutgiltiga ekonomirapport redo innan du börjar fylla i utvärderingsformuläret ovan.

Högskolan disponerar medel för rese- och konferensbidrag som söks på respektive institution samt medel för anordnande av vetenskapliga konferenser som fördelas av CBEES.

Östersjöstiftelsen har beviljat högskolan rese- och konferensbidrag som i första hand är avsedda att ge möjlighet till deltagande vid vetenskapliga konferenser och seminarier etc. Ansökan om bidrag görs enligt rutin som upprättats vid institutionen där den sökande har sin anställning. Även grupper kan söka bidrag.

Notera att institutionerna NMT och ISV har särskilda blanketter (för att få tillgång till blankett vände er till respektive Teams). Övriga institutioner har gemensam reseblankett. Se nedan.

Östersjöstiftelsen har även beviljat högskolan medel för att anordna vetenskapliga konferenser. Dessa medel hanteras av CBEES, som normalt utlyser bidragen två gånger per år för interna sökande. Se utförligare information hos CBBES.

För att stärka forskningsunderbyggnaden av Lärarutbildningen vid Södertörns högskola görs regelbundet interna utlysningar av forskningsmedel och riktade satsningar med utgångspunkt i de prioriterade områden som pekas ut i inriktningsdokumentet för Lärarutbildningens forskningsunderbyggnad för 2019–2021.

Enligt inriktningsdokumentet ska de satsningar som görs inriktas mot att vidareutveckla och stärka forskning inom det förskolepedagogiska området, det fritidspedagogiska området och ämnesdidaktik för yngre och äldre åldrar, samt forskning relevant för lärarutbildningens två profiler – interkulturalitet och bildning.

Sedan 2016 har medel utlysts för forskning inom alla dessa områden och riktade satsningar har gjorts genom bland annat medel för matematikdidaktisk forskning, postdokbidrag med inriktning mot det fritidspedagogiska och det förskolepedagogiska området, samt genom sabbaticals med inriktning mot ämnesdidaktik och det förskolepedagogiska området. En del av de forskningsprojekt som fått medel presenteras på de externa webbsidorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysningar av forskningsbidrag görs normalt två gånger per år via per e-post till forskare inom högskolan. Där inkluderas även ansökningsblankett och anvisningar för varje utlysning. Kontakta lärarutbildningens forskningsledare Maria Zackariasson för mer information.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-10-14 av Gabriela Hinchcliffe Voglio

Dela

E-post