Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Marie Sklodowska-Curie Actions

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska unionens flaggskeppsprogram för att stödja vetenskaplig spetskompetens och samarbete mellan länder, sektorer och forskningsområden. MSCA kommer att fortsätta att ge stora möjligheter för forskare och organisationer inom Horizon Europe.

Struktrubild av Horisont Europa programmet

Strukturbild av Horisont Europa programmet med 3 pelare och underliggande programdel

Marie Sklodowska-Curie Actions

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) är en del av Pelare 1 i Horisont Europa (HEU 2021-2027)-programmet. Programmet genomförs av Generaldirektoratet för forskning och innovation, som tillhör Europeiska kommissionen.

Bidrag från Marie Skłodowska-Curie Actions är tillgängliga för alla stadier av en forskares karriär. Stipendierna inkluderar doktorander och de som bedriver mer avancerad forskning. Eftersom de uppmuntrar individer att arbeta i andra länder, gör MSCA hela världen till en inlärningsmiljö. De uppmuntrar samarbete och idéutbyte mellan olika sektorer, branscher och forskningsdiscipliner – allt till förmån för den europeiska ekonomin i stort. MSCA stöder också initiativ som bryter ner barriärer mellan akademi, industri och företag. Dessutom når de ut till allmänheten med evenemang som främjar vetenskapens värde.

Dessa inbördes relaterade mål återspeglas i de olika typerna av MSCA-programfinansiering.

Forskarutbildningsnätverk (Doctoral Networks)

Forskarutbildningsnätverk driver vetenskaplig spetskompetens och innovation. De samlar universitet, forskningsinstitut och andra sektorer från hela världen för att utbilda forskare till doktorsexamen. Minst tre oberoende organisationer ska bygga konsortium och söka finansiering, varav en måste ha sitt säte inom EU. Kandidater som söker sig till forskarutbildningsnätverk får ansöka de utannonserade doktorandutbildningar som finns på EURAXESS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.-portalen.

Postdok stipendier (Postdoctoral Fellowships)

Postdok stipendier innebär stora möjligheter om du är en erfaren forskare som vill ge din karriär ett lyft genom att arbeta utomlands. De erbjuder spännande nya utvecklingsmöjligheter och en chans att ge lite gnista till ditt cv. Enskilda intresserade forskare kan söka stipendierna tillsammans med mottagande lärosätet (Södertörns högskola). Forskare med maximalt 8 års forskningserfarenhet får ansöka om stipendier som dessutom uppfyller mobilitetskravet (har inte vistats i landet mer än 12 månader under de senaste 36 månaderna innan deadline).

Personalutbyten (Staff Exchanges)

Personalutbyten finansierar kortvarigt personalutbyte mellan akademiska, industriella och kommersiella organisationer över hela världen. De hjälper människor att utveckla sina kunskaper, färdigheter och karriärer, samtidigt som de bygger länkar mellan organisationer som arbetar inom olika sektorer av ekonomin, inklusive universitet, forskningsinstitut och små och medelstora företag.

Medfinansiering av regionala, nationella och internationella forskarutbildning och postdok program (Co-funding of regional, national and international doctoral and postdoctoral programmes – COFUND)

COFUND ger organisationer ytterligare ekonomiskt stöd för sin egen forskarutbildning och karriärutvecklingsprogram. De extra medlen finns tillgängliga för nya eller befintliga system för utbildning av forskare utomlands och inom olika sektorer.

Du kan hitta mer information om programfinansieringen på Kommissionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller på Funding & Tenders portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..”

Preliminära utlysningsöppningar och sista ansökningsdagar:

Preliminära utlysningsöppningar och sista ansökningsdagar:

Call yr

Action

Estimated opening and deadlines

2021

Doctoral Networks

22 June 2021 – 16 November 2021

Postdoctoral Fellowships

22 June 2021 – 15 October 2021

Staff exchanges

7 October 2021 – 9 March 2022

COFUND

12 October 2021 – 10 February 2022

MSCA and Citizens (covers 2 editions)

17 June 2021 – 7 October 2021

2022

Doctoral Networks

3 May 2022 – 15 November 2022

Postdoctoral Fellowships

13 April 2022 – 14 September 2022

Staff exchanges

6 October 2022 – 8 March 2023

COFUND

11 October 2022 – 9 February 2023

MSCA and Citizens

No call foreseen in 2022

Europeiska kommissionen publicerar de specifika budgetreglerna som gäller för den här finansieringsformen i sitt arbetsprogram 2021–2022.

Mer information finns på följande sida hos Europeiska kommissionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-02-15 av Gabriela Voglio

Dela

E-post