Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Struktrubild av Horisont Europa programmet

Strukturbild av Horisont Europa programmet med 3 pelare och underliggande programdel

Europeiska Institutet för Innovation och Teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. Det är en viktig del av Pillar 3 i Horisont Europa-programmet, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT är ett unikt EU-initiativ som driver på innovation i Europa genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala utmaningar. EIT stödjer bildandet av dynamiska, långsiktiga och Europaomfattande partnerskap bland ledande företag, forskningslaboratorier och forskningsföretag. Dessa partnerskap kallas innovationsgrupper (ibland även kunskaps- och innovationsgrupper eller KI-grupper) och målet är att de ska hitta lösningar på en särskild global utmaning; som kan vara alltifrån klimatförändringar och hållbar energi, till hälsosam livsstil och livsmedel.

I de gula boxarna kan du hitta information om fyra innovationsgrupper, men det finns fler att läsa om när du går vidare till EIT:s hemsida. Länk till annan webbplats.

EIT: s nya strategi 2021-27 presenterar skapandet av en ny EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) inom de kulturella och kreativa sektorerna och industrierna. Genom att förena kulturella och kreativa organisationer från näringsliv, högre utbildning och forskning i ett paneuropeiskt innovationsekosystem kommer detta nya EIT KIC att leverera innovativa lösningar för att hjälpa dessa sektorer och industrier att bli starkare och mer motståndskraftiga. EIT:s kultur och kreativitet kommer att skapa nya möjligheter till entreprenörsutbildning, innovation, skapande av företag och acceleration för att driva Europas nästa generation av innovatörer och kreativitet.

Vill du gå med i Europas största innovationsnätverk? Ett nytt tillfälle för intressenter för kulturella och kreativa sektorer och industrier att engagera sig! Läs mer om kommande evenemang och information om hur kan man delta i nätverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HEI-initiativet: Innovationskapacitetsuppbyggnad för högre utbildning är ett centralt mål för EIT som en del av dess nya strategi, EIT Strategic Innovation Agenda (SIA) 2021-2027. Initiativet syftar till att stödja högre utbildningsinstitutioner med expertis och coachning, tillgång till EIT:s innovationsekosystem och finansiering, så att de kan utveckla innovationshandlingsplaner som kompletterar behoven hos enskilda högskolor.

Sedan januari 2019 har EIT Urban Mobility arbetat för att uppmuntra positiva förändringar i hur människor rör sig runt i städer för att göra dem mer levande. Vi strävar efter att bli det största europeiska initiativet som förändrar stadsmobilitet. Medfinansiering på upp till 400 miljoner euro (2020–2026) från EIT, kommer att bidra till att detta händer.

Uppdrag och vision

Genom att använda våra städer som levande laboratorier kommer EIT Urban Mobilitys industri- och universitetspartners att visa hur ny teknik kan fungera för att lösa verkliga problem i verkliga städer genom att transportera människor, gods och avfall på smartare sätt. EIT Urban Mobilitys program stöder sin vision att skapa mer livliga stadsrum. Genom att främja innovation och transformation kan livskvaliteten förbättras, koldioxidutsläppen minskas och Europas ekonomi bli mer konkurrenskraftig.

Detta partnerskap handlar om att inspirera och möjliggöra övergången till mer livliga stadsrum, dedikerad entreprenörskap och konkurrenskraftiga mobilitetsföretag. EIT Urban Mobility syftar till att bygga en framgångsrik framtid för våra städer, det kommer att skapa en innovationsgemenskap för att utbilda och inspirera mobilitetslösningar för städer från 2000-talet. Vi kommer att undvika fragmentering genom att uppmuntra alla mobilitetsaktörer i städerna att arbeta tillsammans – med städer och medborgare i hjärtat – och öka social integration och jämlikhet.

EIT Climate-KIC är en kunskaps- och innovationsgemenskap (KIC) som arbetar för att påskynda övergången till en koldioxidekonomi. Med stöd av Europeiska institutet för innovation och teknik identifierar och stöder EIT Climate-KIC innovation som hjälper samhället att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna.

EIT Climate-KIC anser att en koldioxidfri, hållbar ekonomi inte bara är nödvändig för att förhindra katastrofala klimatförändringar utan även ger en mängd möjligheter för näringslivet och samhället.

Uppdrag, vision och värderingar

Vår vision är ett välmående, inkluderande, klimatbeständigt samhälle med en cirkulär, netto-noll utsläppsekonomi 2050. Vårt uppdrag är att katalysera systemförändringar genom innovation inom områden av mänsklig aktivitet som har en kritisk inverkan på växthusgasutsläppen – städer, markanvändning, material och ekonomi – och att skapa klimatresistenta samhällen. Vårt löfte: Transformation, i tid, genom innovationer.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-02-15 av Gabriela Voglio

Dela

E-post