Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Människor som går på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Europeiska forskningsrådet

Stöd till enskilda och mindre grupper av forskningsledare och deras arbetsgrupper står i fokus för Europeiska forskningsrådets strategi. Rådet stödjer vetenskaplig excellens inom europeisk forskning.

Europeiska forskningsrådets bidragsfinansiering är en del av Pelare 1 i Horisont Europa (HEU 2021-2027), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet genomförs av generaldirektoratet för forskning och innovation, som tillhör den europeiska kommissionen.

Forskningsrådets bidrag ges till:

 • forskare med sin arbetsgrupp
 • värd (lärosäte eller forskningsinstitution)
 • projekt
 • bedömningskriterium: vetenskaplig kvalité syftar på excellens.

Europeiska forskningsrådets budget för hela programperioden 2021–2027 är drygt 16 miljarder euro.

Rådet består av 21 excellenta forskare som nominerar panelmedlemmar till de bedömningspaneler som fattar beslut om vem som får finansiering för sitt forskningsprojekt.

ERCEA (European Research Council Executive Agency) är genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, som sköter kommissionens forskningsprogram. De genomför de olika utlysningarna, arrangerar refereegranskningar, tar fram och implementerar bidragsavtalen, förvaltar vissa specifika vetenskapliga och finansiella aspekter av de finansierade projekten och kommunicerar om rådets arbete till allmänheten.

Stöd till enskilda och mindre grupper av forskningsledare och deras arbetsgrupper står i fokus för Europeiska forskningsrådets strategi. Rådet stödjer vetenskaplig excellens inom europeisk forskning vid kunskapens gränser genom att finansiera individbaserad grundforskning i alleuropeisk konkurrens. Forskningsämnen är obegränsade men tvärvetenskapliga projekt föredras, medan refereegranskning arrangeras globalt, för att försäkra att finansieringen verkligen går till framstående forskning i framkant i alla vetenskapliga fält.

Europeiska forskningsrådet stöder de bästa forskarna med flexibel, långsiktig finansiering för att främja banbrytande högriskforskning med hög vinstpotential (high risk - high gain). Europeiska forskningsrådets bidrag ska finansiera spetsforskning som främjar tvärvetenskapliga, gränsöverskridande forskningsinitiativ, projektförslag som vänder sig till nya och framväxande forskningsfält och forskningsidéer som inför icke-konventionella, innovativa tillvägagångssätt och vetenskapliga uppfinningar.

Europeiska forskningsrådets bidrag ger dig som forskare möjlighet till självständighet, erkännande och synlighet, att kunna forska på valfritt ämne med de kollegor som du själv väljer. Bidraget ska försäkra ekonomiskt oberoende i fem år och chans att locka spetskompetens till arbetsgruppen. Värdinstitutionen ska finnas i en EU-medlemsstat, eller i en av associerade länderna, men bidraget gör det möjligt att flytta vart som helst inom Europa om det behövs. Europeiska forskningsrådets bidrag funkar som en kvalitetsstämpel, det ger mycket mervärde till att kunna locka ännu mer finansiering och erkännande i framtiden.

Europeiska forskningsrådets finansieringsformer

Starting Grants (StG): 2–7 år efter PhD, upp till 1,5 miljoner euro i 5 år + 1 miljon euro. Projektledaren ska vara minst 50 % anställd i projektet.

Consolidator Grants (CoG): 7–12 år efter PhD, upp till 2 miljoner euro i 5 år + 1 miljon euro. Projektledaren ska vara minst 40 % anställd i projektet.

Advanced Grants (AdG): 10 års meritlista, upp till 2,5 miljoner euro i 5 år + 1 miljon euro. Projektledaren ska vara minst 30 % anställd i projektet.

Proof of Concept (PoC): 150 000 euro schablonbidrag för bidragshållare att kunna finansiera första stegs kommersialisering av innovationer framtagna i ERC-finansierade projekt.

Synergy Grants (SyG): 2–4 forskningsledare (PI), upp till 10 miljoner euro i 6 år + 4 miljon euro.

Biovetenskaper:

 • LS1 Molekyler av liv: biologiska mekanismer, strukturer och funktioner
 • LS2 Integrerande biologi: från gener till genom till system
 • LS3 Cellulär, utvecklings- och regenerative biologi
 • LS4 Fysiologi inom hälsa, sjukdom och åldrande
 • LS5 Neurovetenskap och sjukdomar i nervsystemet
 • LS6 Immunitet, infektion och immunoterapi
 • LS7 Prevention, medicinsk diagnostik och behandling av mänskliga sjukdomar
 • LS8 Miljöbiologi, ekologi och evolution
 • LS9 Bioteknologi och biosystemteknik.

Fysisk och ingenjörsvetenskap:

 • PE1 Matematik
 • PE2 Materiens innersta beståndsdelar
 • PE3 Kondenserade materiens fysik
 • PE4 Fysisk och analytisk kemi
 • PE5 Syntetisk kemi och syntetiska material
 • PE6 Datavetenskap och informatik
 • PE7 System- och kommunikationsteknik
 • PE8 Produkt- och processteknik
 • PE9 Universums vetenskaper
 • PE10 Earth System Science
 • PE11 Materialteknik.

Samhällsvetenskaper och humaniora:

 • SH1 Individer, marknader och organisationer
 • SH2 Institutioner, styrning och rättssystem
 • SH3 Den sociala världen och dess diversitet
 • SH4 Människosinnet och dess komplexitet
 • SH5 Kultur och kulturproduktion
 • SH6 Studiet av det mänskliga förflutna
 • SH7 Människors rörlighet, miljö och utrymme.

Ansökningsprocessen: 1-stegsansökan med 2-steg utvärdering

En inlämning av det fullständiga förslaget kommer att följas av en utvärdering i två steg. Ansökan består av fyra delar: Del A, Del B1, Del B2 och bilagor.

Del A ska fyllas i på webben. Del B1 och B2 med bilagor ska skickas in som pdf-filer samtidigt innan utlysningen stänger.

Del A: administrativa formulär och abstrakt

 • Allmänna uppgifter
 • Deltagande organisationer
 • Sammanfattning av budgeten
 • Etikfrågeformulär

Del B1: sammanfattning av projektförslag och vetenskapliga meriter av projektledaren med karriärsammanfattning

 • Titelsida och sammanfattning
 • ”Extended synopsis” (utökad abstrakt), 5 sidor
 • CV, 2 sidor
 • Meritlista, 2 sidor
 • Funding ID

Del B2: detaljerat förslag på forskningsprojekt

 • Den aktuella vetenskapliga utvecklingsnivån (state-of-the-art)
 • Syfte
 • Metodologi
 • Resurser (sammanlagt 15 sidor)

Bilagor:

 • Värdorganisationens stödbrev, Dokumentation för etiska avvägningar, formell behörighet, osv.

2-steg bedömningsprocess av forskningsprojektförslag – StG/CoG/AdG

STEG 1 – Bedömning

 • Formell behörighetskontroll
 • Självständig, avlägsen granskning av panelmedlemmar (av enbart Del B1)
 • Sammanträde av panelmedlemmar och rangordning
 • Förslag behölls för STEG TVÅ eller avslås

STEG 2 – Bedömning

 • Självständig, avlägsen granskning av panelmedlemmar och av externa granskare av hela forskningsprojektförslaget (både Del B1 och B2)
 • Intervju med forskningsledare, sammanträde av panelmedlemmar och rangordning
 • Urval av forskningsprojektförslag
 • Etikgranskning.
Bedömningsprocess av forskningsprojektförslag

Betyg

Steg

Beviljas?

Restriktioner att söka om?

A

2

Om det finns tillräckligt med finansiering

Inga

B

2

Nej

Inga

B

1

Nej

1 år

C

1

Nej

2 år

Översyn av 2019 resultat

Översyn av 2019 resultat

2019

StG

CoG

AdG

SyG

Total

# granskade

3060

2500

1836

285

7606

Beviljade

409

318

185

38

949

Andel framgångsrika

13%

13%

10%

13%

12%

Genomsnittligt bidragsbelopp

1.52

2.00

2.43

9.8


Median ålder av forskningsledare

35

40

52

51


StG, CoG andel framgångsrika forskningsprojektförslag 2007-2018 i SE: 10%

Preliminär tidsplan 2021-2022:

Preliminär tidsplan 2021-2022:

Utlysning

Öppnar

Stänger

StG 2021

25/02/2021

08/04/2021

CoG 2021

11/03/2021

20/04/2021

AdG 2021

20/05/2021

31/08/2021

SyG 2021

Ingen utlysning 2021


StG 2022

23/09/2021

13/01/2022

CoG 2022

19/10/2021

17/03/2022

AdG 2022

20/01/2022

28/04/2022

SyG 2022

15/07/2021

10/11/2021

forskningsrådets hemsida  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du bland annat

 • Information för forskare som planerar att skicka in ett forskningsprojektförslag
 • Utlysningsunderlag (Work Programme)
 • Riktlinjer för granskare (ERC Guide for Peer Reviewers),

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-02-15 av Gabriela Voglio

Dela

E-post