Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Startsida

Webbplats för medarbetare

Det här är Södertörns högskolas personalintranät, Medarbetarwebben. Här hittar du information och nyheter som rör ditt arbete och din anställning. Som medarbetare loggar du in för att ta del av helheten. Längre ned på startsidan hittar du interna nyheter, kalender och driftinformation.

Välkommen att närvara vid akademisk högtid 16 september och Södertörn hyllar 14-15 september!

Vid den akademiska högtiden den 16 september promoveras 20 nya doktorer och tre hedersdoktorer och åtta professorer installeras vid högskolan. Upptakten till den akademiska högtiden, Södertörn hyllar, pågår 14-15 september och där finns möjlighet att lyssna mer på professorer, doktorer, alumn och hedersdoktorer.

Ny avdelningschef för Studentavdelningen

Ida Söderberg Tah började som avdelningschef för Studentavdelningen 1 juni. - Jag ser fram emot att få vara med och driva högskolans processer vidare. Till att börja med hoppas jag att mitt institutionsperspektiv ska kunna bidra till en (ännu bättre) kommunikation mellan kärn- och stödverksamhet.

Kom igång med Studiewebben Canvas - och glöm inte att börja spara ditt material!

Nu är det dags att lämna lärplattformen Itslearning och börja att arbeta i Canvas. Det finns flera utbildningsmöjligheter, Du bör också börja spara ner det material du vill ha med dig till nya studiewebben.

Personalkort och forskarprofil - så kan du synas på högskolans webbplatser

Högskolans personalkort innehåller information om dig som medarbetare. Kortet visas för besökare på sh.se och för inloggade medarbetare på medarbetarwebben. Om du forskar har du också möjlighet att beställa en forskarprofil för att beskriva din forskning och länka till publikationer.

Högskolans åtgärder med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina påverkar högskolans verksamhet på flera sätt. Här kan du läsa mer om högskolans krisledning, stöd, ställningstagande och högskolans uppgift att bidra med kunskap till omvärlden.

Människor och miljö

Nu är forskningsrapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor publicerad

Studien visar att det är vanligast att unga, kvinnor och studenter utsätts för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet. – Det är viktigt att vi fångar upp det som kommit fram i forskningsstudien och använder resultaten som en språngbräda för att ta vårt arbetsmiljöarbete vidare, säger Anna Jutterdal, HR-chef på Södertörns högskola.

Fler puffnyheter